Komende 28 mei komt de GDPR van kracht. Dit heeft consequenties voor alle bedrijven binnen Nederland, dus ook voor uw organisatie. In navolging van mijn eerste artikel van 5 december jongstleden geef ik u in deze blog meer informatie over de nieuwe wetgeving. En dan met name wat het concreet in de praktijk voor […]